Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STRONA GŁÓWNA » Ankieta-udział w szkoleniach Klubu PF ISO 9000

2016-05-25 14:16

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu PF ISO 9000

Na 2016 rok Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, we współpracy z sekcjami oraz organizatorem technicznym niektórych szkoleń - BZJŚiBHP Sp. z o.o. zaplanował szkolenia jedno i wielodniowe. Chcielibyśmy poznać trafność przedstawionych propozycji i ich zgodność z potrzebami Państwa.

Prosimy, zatem, o wypełnienie Ankiety wskazując, którymi szkoleniami jest Pani/Pan jest zainteresowana/y i zamierza wziąć w nich udział.

Prosimy o uwagi odnośnie przedstawionych propozycji, a także o inne propozycje ze strony Państwa.