W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » Ankieta dotycząca badania poziomu dojrzałości organizacji

2019-02-14 12:16

Szanowni Państwo, 

zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej badania poziomu dojrzałości organizacji.

Tematyka dojrzałości organizacji stanowi współcześnie ważne zagadnienie a ocena dojrzałości organizacji stanowić winna element mający wpływ na podejmowanie działań doskonalących organizację.

Badanie przeprowadza Pan dr Adam Skrzypek wspólnie z Fundacją Governica.

Wyniki ankiety posłużą wyłącznie do przygotowywanego opracowania naukowego, a Państwo w ramach udziału w ankiecie otrzymacie  bezpłatną diagnozę stopnia rozwoju dojrzałości Państwa organizacji.

Serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod linkiem: http://governicard.eu/survey/index.php/218913?lang=pl

W imieniu Pana dr Adama Skrzypka oraz Fundacji Governica serdecznie dziękujemy!