Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 29.11.2016 warsztaty jednodniowe - Wprowadzenie do zarządzania procesami, Warszawa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach Sekcji Pełnomocników Klubu PF ISO 9000:

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI

które zaplanowane są na dzień 29 listopada 2016 r. w budynku COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, ul. Konstancińska 11, Warszawa.

Program warsztatów:

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

  1. 1.      

10.00

Otwarcie spotkania.

Sprawy organizacyjne. Propozycje warsztatów.

Marek Roszak

  1. 2.      

10.15

Zarządzanie procesami – wymagania ISO 9001:2015.

Marek Roszak

  1. 3.      

10.45

Zarządzania procesami cz. I –

Symulacja organizacji procesowej.

Grzegorz Grela

  1. 4.      

13.00

Lunch

 

  1. 5.      

13.30

Zarzadzania procesami cz. II

Prezentacja narzędzia do mapowania i analizy procesów.

Grzegorz Grela

  1. 6.      

14.45

Podsumowanie.

Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Marek Roszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność za udział w warsztatach:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

5) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/1 osoba, za każde szkolenie.

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w warsztatach e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 24.11.2016 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w warsztatach będzie wystawione zaświadczenie!