Informacja,  która się przyda

Systemowe rozwiązania wsparciem w czasie pandemii…

Czas pandemii dotyczy każdej sfery naszej działalności, w szczególny sposób funkcjonowania organizacji.

Warto szczególnie teraz skorzystać ze standardu Zarządzania Ciągłością Działania, to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie systemowe dotyczące zapewnienia ciągłości działania.

Warto wiedzieć, że najnowsze - z 2020 roku - wydanie normy PN-EN ISO 22301:2020-04 Bezpieczeństwo i odporność - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,  zastępuje dotychczasową normę  PN-EN ISO 22301:2014-11.

Dlaczego warto ?  – zastosowanie jej wymagań pozwoli ocenić zdolność organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania, identyfikując  kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na organizację oraz na utrzymanie jej działań w najtrudniejszych warunkach.

… takich jak czas pandemii ….

NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn https://fundacjaqualitas.pl/qualitymagazyn/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 4. Jesteśmy na LinkedIn!

https://www.linkedin.com/in/klub-pfiso-8892a41b9/


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 

Z prac normalizacyjnych

Jak organizację mogą zarządzać innowacjami?

Zachęcamy do zaznajomienia się z pakietem norm dotyczących Zarządzania Innowacjami:

1.            ISO 56000E Zarządzanie innowacjami – Podstawy i terminologia

2.            ISO 56002E Zarządzanie innowacjami – system zarządzania innowacjami – Wytyczne

3.            ISO 56003E Zarządzanie innowacjami – Narzędzia i metody dla partnerstwa

 

Analizując treści zawarte w normach można wyciągnąć wnioski, że organizacje, które wdrożą systemy w oparciu o wymagania  powyższych norm, mogą stać się bardziej innowacyjne, a przez to prawdopodobnie także bardziej konkurencyjne.

 

Zachęcamy!

 

STRONA GŁÓWNA » 29.09.2020 - VIII kadencja władz Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

2020-10-01 16:17

W dniu 29.09.2020 r. XXX Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 wybrało na VIII kadencję (2020-2024) nowe władze Klubu:

Zarząd:

Lp.

Imię i Nazwisko

Nr Członkowski

Firma

1.

Marek Roszak

Czł. rz. nr 830

Prezes Klubu

Politechnika Śląska,
Katedra Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych

2.

Henryk Dębski

Czł. rz. nr 318

Instytut Badań
i Rozwoju  Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

3.

Tadeusz Glazer

Czł. honorowy nr 1

Członek honorowy

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

4.

Marcin Kałużny

Czł. rz. nr 852

FUNDACJA QUALITAS Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych

5.

Paweł Kukowski

Czł. rz. nr 108

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

6.

Jadwiga Majcher

Czł. honorowy nr 8

Członek honorowy

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

7.

Edyta Słupecka

Czł. rz. nr 170

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

8.

Elżbieta Stefaniak

Czł. rz. nr 857

B&L Elżbieta, Danuta, Arkadiusz STEFANIAK Spółka Cywilna

9.

Grażyna Żarlicka

Czł. rz. nr 773

Loxxess Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

1.

Mirosława Borzęcka

Czł. rz. nr 168

POLMO ŁOMIANKI S.A.

2.

Joanna Gańko

Czł. honorowy nr 6

Członek honorowy

Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

3.

Elżbieta Gruszka

Czł. rz. nr 115

Główny  Instytut Górnictwa