W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » 27.09.2019 r. seminarium Komisji Auditorów - Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011, Warszawa

2019-09-12 09:13

Szanowni Państwo,

zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu Sekcji Auditorów oraz w jednodniowym seminarium, warsztatach Sekcji Auditorów Klubu PF ISO 9000 na temat:

 Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami
norm ISO 9001 i ISO 19011

które zaplanowane jest na dzień 27.09.2019 r. w Warszawie, w Sali konferencyjnej ul. Konstancińska 11 (budynek COBRO - Instytut Badawczy Opakowań)

Agenda spotkania:

Godz.

Temat

Prowadzący

10.00-11.00

Spotkanie Sekcji Auditorów

(ustalenie planu, zakresu i harmonogramu działań)

Artur Jabłoński

audytor wiodący QMS, EMS, OHSAS, ISMS, BCMS; Prezes Human Management Systems Sp. z o.o.

11.00-15.30

Seminarium

Ryzyko w procesie audytu wewnętrznego zgodnie
 z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 19011

 

Część pierwsza

11.15-12.15

Prezentacja nt.:

Aktualne wymagania w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z znowelizowaną normą ISO 19011:2018 – najważniejsze zmiany

12.15-13.00

Lunch

 

Częśćdruga:

13.00-15.30

Warsztaty nt.:

Identyfikacja obszarów wysokiego ryzyka podczas planowania i przeprowadzenia audytu na zgodność
z wymaganiami normy ISO 9001

 

Tabela opłat:

Członek Rzeczywisty Klubu PF ISO 9000

160,00 zł
+ 23% VAT

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB
  • Członek wspierający Klubu PF ISO 9000
  • Członek Klubu POLLAB
  • Członek Stowarzyszenia KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000
  • Członek Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

200,00 zł
+ 23% VAT

 

 

Pozostali Uczestnicy

400,00 zł

+ 23% VAT

Uwaga:

  1. Dla Członków Klubów, Stowarzyszeń obowiązuje preferencyjna opłata tyko przy opłaconych składkach członkowskich za 2019 r.
  2. Faktury za udział w seminarium wystawiane będą przez Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, które zapewnia obsługę finansową Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000.

Koszty uczestnictwa obejmują:

–        Udział w seminarium.

–        Materiały seminaryjne.

–        Przerwy kawowe i lunch.

–        Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Karta uczestnictwa

 

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Sekretariat Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

ul. Konstancińska 11

02 – 942 Warszawa

Tel./fax 22 842 54 21

www.pfiso9000.pl, pfiso@pfiso9000.pl

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w seminarium e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 20.09.2019 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w programie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 5 dni przed planowanym terminem, jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy!