Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2018 » 24.10.2018 - konferencja Analiza danych produkcyjnych w praktyce – odpowiedź na wyzwania Industry 4.0, Warszawa

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu naszego Członka - StatSoft Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na konferencję Analiza danych produkcyjnych w praktyce – odpowiedź na wyzwania Industry 4.0, podczas której wraz z użytkownikami rozwiązań StatSoft Polska będzie można podzielić się doświadczeniami i możliwościami, jakie dają nowoczesne narzędzia do analizy danych. Wśród prelegentów konferencji pojawią się między innymi:

·         Sławomir Szumacher, PKN Orlen S.A.

·         Katarzyna Okraszewska, Alteams Poland Sp. z o.o.

·         Krzysztof Krystosiak, MasterPress S.A.

Podczas konferencji odbędą się rozmowy o zwiększeniu efektywności i jakości produkcji za pomocą rozwiązań takich jak SPC-Statystyczne Sterowanie Procesem, Predictive Maintenance i Business Intelligence.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę konferencji.

Patron konferencji:

      Patronat medialny:

polskie-forum-iso              


Do zobaczenia 24 października w Warszawie!

W imieniu Organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy na konferencję!