Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 24.04.2017 XXVII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000, Bielsko-Biała

Warszawa, 22.03.2017 r.

L.dz. 19/PF/2017

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

 

XXVII WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000

Bielsko-Biała, 24 kwiecień 2017 r.

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie

§ 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień

24 kwiecień 2017 r. o godz. 11:30 – I termin, godz. 11.45 – II termin

XXVII Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,

które odbędzie się w Bielsku-Białej
w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o,

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

XXVII Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu PF ISO 9000 towarzyszyć będzie seminarium „W którym kierunku "JEDZIE" doskonalenie - zmiany wymagań w systemowym zarządzaniu jakością w branży automotiv”. Będzie również możliwość zwiedzenia muzeum samochodów projektowanych i produkowanych przez BOSMAL, pokaz prototypu samochodu elektrycznego.

Udział pierwszego przedstawiciela Członka rzeczywistego i Członka honorowego upoważnionego do podejmowania decyzji w XXVII Walnym Zgromadzeniu oraz udział w seminarium w jest nieodpłatny, udział drugiej i kolejnych osób – przedstawiciela Członka rzeczywistego oraz Członka wspierającego zgodnie z załączoną tabelą opłat.

Preferencyjne warunki udziału obowiązują tylko przy opłaconych składkach członkowskich za 2016 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie KARTY UCZESTNICTWA (w załączeniu) do Sekretariatu Klubu PF ISO 9000 faxem pod numer 22 842 54 21 lub mailem e-mail: pfiso@pfiso9000.pl najlepiej do dnia 18.04.2017 r.

1) informacja dot. Walnego Zgromadzenia z Porządkiem obrad i programem seminarium.

2) Karta uczestnictwa

Informujemy, iż każdy z Członków rzeczywistych Klubu, podczas Walnego Zgromadzenia ma możliwość przekazania uczestnikom Walnego Zgromadzenia materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji oraz wystawienia rollapu.

Z poważaniem

Zarządu Klubu PF ISO 9000