Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STRONA GŁÓWNA » 24-25.05.2018 I Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji

2018-03-29 12:30

Szanowni Państwo,

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 I Konferencji Naukowo-Praktycznej

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W ORGANIZACJI

Honorowy Przewodniczący Konferencji

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK

 

Konferencja odbędzie się w dniach: 24 – 25 maja 2018 r. w Hotelu Jaskółka*** w Ustroniu

Podczas konferencji będą poruszone zagadnienia zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym, zwłaszcza w aspekcie praktycznego wdrożenia skutecznych mechanizmów zarządczych stosowanych w organizacjach spełniających współczesne wymagania i oczekiwania. Konferencja pozwala na wielopodmiotową i wielopłaszczyznową wymianę poglądów w zakresie poruszanej tematyki,stanowiąc podstawę w tworzeniu kreatywnych rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w warunkach przemysłu 4.0.

Wydarzenie ma charakter naukowo-praktyczny konferencji gdzie Uwagę skoncentrowaną na przepływie wiedzy pomiędzy praktykami biznesu a środowiskiem naukowym. Forma ta została zaproponowana przez organizatorów w wyniku obserwacji potrzeb zmieniającego się rynku, stanowiąc odpowiedź na istniejącą lukę w tym obszarze, będąc doskonałą alternatywą do spotkań o charakterze typowo szkoleniowym czy też warsztatowym.

 

Celem konferencji będzie doskonalenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie najnowszych trendów związanych z zarządzaniem kapitałem intelektualnym oraz wiedzą w podmiotach gospodarczych. Transformacja wiedzy pomiędzy środowiskiem naukowym i praktycznym, a tym samym kreowanie warunków podejmowania synergicznej współpracy pomiędzy przedstawicielami tych jednostek.

Komunikat dot. konferencji:komunikat 1.pdf

Kartę uczestnicta bez referatu należy przesłać 10 maja 2018 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21.