W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 21.03 – 24.03.2015 - JAKOŚĆ W BIZNESIE-8

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium:

JAKOŚĆ W BIZNESIE-8

Rozwój systemów zarządzania a doskonalenie biznesu

 

Kontynuując rozpoczęty przed siedmioma laty cykl seminariów JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych z szeroką wymianą doświadczeń oraz możliwością dyskusji moderowanych i kuluarowych, Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w ósmej edycji seminarium pod hasłem „Rozwój systemów zarządzania a  doskonalenie biznesu”.

 

Seminarium odbędzie się: w Gdańsku, w dniach 21.03 – 24.03.2015r.

 

Komunikat wraz z kartą uczestnictwa: Jakość w biznesie Komunikat_3.pdf

 

Ramowy program Jakość w biznesie VIII.pdf

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: Biuro Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP, tel  22 631 08 40, 22 631 08 50, fax: 22 632 28 20 e-mail: biuro@bzj.pl