NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 21.03 – 24.03.2015 - JAKOŚĆ W BIZNESIE-8

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium:

JAKOŚĆ W BIZNESIE-8

Rozwój systemów zarządzania a doskonalenie biznesu

 

Kontynuując rozpoczęty przed siedmioma laty cykl seminariów JAKOŚĆ W BIZNESIE, połączonych z szeroką wymianą doświadczeń oraz możliwością dyskusji moderowanych i kuluarowych, Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zaprasza do udziału w ósmej edycji seminarium pod hasłem „Rozwój systemów zarządzania a  doskonalenie biznesu”.

 

Seminarium odbędzie się: w Gdańsku, w dniach 21.03 – 24.03.2015r.

 

Komunikat wraz z kartą uczestnictwa: Jakość w biznesie Komunikat_3.pdf

 

Ramowy program Jakość w biznesie VIII.pdf

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: Biuro Zarządzania Jakością Środowiskiem i BHP, tel  22 631 08 40, 22 631 08 50, fax: 22 632 28 20 e-mail: biuro@bzj.pl