NOWOŚĆ!

 

Zachęcamy do lektury:

1. Quality Magazyn http://qualitymagazyn.pl/

2. Problemy Jakości http://problemyjakosci.com.pl/

3. Jesteśmy na Facebook!

 https://www.facebook.com/Klub-Polskie-Forum-ISO-9000-436882430472971

 


Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową

z zakresu zarządzania

IKAR JAKOŚCI IM. PROFESORA ROMUALDA KOLMANA

 esteśmy na Facebook

 

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2018 » 21.02.2018 - I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”, Katowice


  W dniu 21.02.2018 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja  
 Naukowo – Praktyczna „ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W OCHRONIE
 ZDROWIA”.
Mając na uwadze rosnące znaczenie problematyki
 zarządzania, w tym zarządzania jakością w ochronie zdrowia
 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu
 Medycznego w Katowicach oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
 członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania
 POLISOLAB podjęli inicjatywę zorganizowania konferencji.

 Wyrażamy zadowolenie z rosnącego zainteresowania
 problematyką zarzadzania jakością, rozumianej wieloaspektowo. 
 To właśnie szerokie spojrzenie na tę problematykę stanowiło
 przyczynek do podjęcia tej inicjatywy po raz pierwszy, oraz chęć
 zaprezentowania różnych aspektów jakości w wielu obszarach działalności, dla których wspólnym mianownikiem jest ochrona
 zdrowia.

Tegoroczna konferencja obejmowała zakresem zagadnienia dotyczące systemowego zapewnienia jakości w podmiotach leczniczych, procedur medycznych w aspekcie jakości procesu leczenia, aspektów technicznych w zapewnieniu jakości procesu leczenia a także, jakości życia w kontekście problematyki jakość w systemie opieki zdrowotnej. Konferencja stanowiła platformę pogłębienia wiedzy merytorycznej, wymiany poglądów i prezentacji aspektów praktycznych.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Autorów prezentacji za przyjęcie zaproszenia, ich zaangażowanie i wkład pracy, co, mamy nadzieję, zapewniło oczekiwany poziom merytoryczny konferencji, ale i stanowiło przyczynek do poszukiwania nowych obszarów eksploracji zagadnienia, jak również stanowiło asumpt do kolejnych rozważań dla wszystkich uczestników konferencji.

Dziękujemy firmom - sponsorom: NUTRICIA Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, IMQ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Technomex Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach za współpracę i aktywny udział w Konferencji.

Wyrażamy podziękowania Komitetowi Naukowo-Programowemu Konferencji za udział w jej merytorycznym przygotowaniu. Szczególne podziękowania kierujemy również na ręce Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej – współorganizatora konferencji.

Słowa podziękowania kierujemy do JM Rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politechnik Śląskiej, a także do Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Redaktorów czasopism: Public Health Forum, Problemy Jakości, Wiadomości Lekarskie, za ich przychylność i chęć poparcia i włączenia się w tę inicjatywę.

Program i streszczenie: program i streszczenia wystąpień_21.02.2018.pdf