Day

26 kwietnia, 2021
26
kwiecień

25.05.2021 – XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000, on-line

XXXI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 Warszawa, 25maja 2021 r. Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, działając na podstawie § 12 Regulaminu Klubu, zwołuje na dzień 25maja 2021 r. o godz. 11:00– I termin, godz. 11.15 – II termin XXXI Walne Zgromadzenie Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Walne Zgromadzenie odbędzie się...
Read More