Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 19.05.2017 r, Warszawa PKN - Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pani Grażyny Żarlickiej, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu:

Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

które zaplanowane jest na dzień 19.05.2017 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa.

Szkolenie poprowadzi Członek Zarządu Klubu i Przewodnicząca Sekcji – Pani Grażyna Żarlicka.

Program:

Godz.

Temat

Prowadzący

11.00

Dokumentowanie systemu zarządzania wg wymagań ISO 9001:2015

Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne. Omówienie programu

Grażyna Żarlicka

11.15

Wymagania w zakresie udokumentowanych informacji i określonych procesów

Grażyna Żarlicka

12.15

Kontekst organizacji i strony zainteresowane – określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz zrozumienie potrzeb stron zainteresowanych

Grażyna Żarlicka

13.00

Przerwa, Lunch

 

13.30

Planowanie systemu zarządzania oraz ocena efektów działania – określenie ryzyk i szans, ocena skuteczności podjętych działań uwzględniających ryzyka i szanse

Grażyna Żarlicka

14.45

Podsumowanie

Dyskusja, wymiana doświadczeń

Grażyna Żarlicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpłatność za udział w jednodniowych szkoleniach/warsztatach organizowanych przez sekcje Klubu  w 2017 r.:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – udział 1 przedstawiciela Klubu w jednym szkoleniu każdej Sekcji bezpłatnie – dotyczy szkoleń organizowanych przez Sekcje Klubu: Organizacji Publicznych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Auditorów, Pełnomocników.

2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) udział w kolejnych szkoleniach Sekcji – 50 zł netto – 1-wsza osoba

3) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

4) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

5) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2017 r.) – 99,00zł netto/osoba

6) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400 bez opłaconej składki członkowskiej za 2017 r. – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w warsztatach e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 16.05.2017 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!