Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 19.02.2015 - szkolenie Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne w zarządzaniu organizacją - Jak przełożyć teorię na praktykę?

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam w dniu 19.02.2015 r. od g. 11.00 - 15.00 do wzięcia udziału w szkoleniu:

Bezpieczeństwo informacyjne i informatyczne w zarządzaniu organizacją - Jak przełożyć teorię na praktykę?

Miejsce szkolenia: Warszawa, PKN, ul. Świętokrzyska 14, sala 201.

Program:
11.00-11.15     Otwarcie spotkania
                     Omówienie programu warsztatów
                                  Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych
11.15-13.00    Od strategii do realizacji
                        -    Identyfikacja celów i zamierzeń strategicznych organizacji;
                        -    Wskazania zadań w obszarze bezpieczeństwa, jakie wspierać będą zamierzenia i cele strategiczne organizacji;
                        -    Realizacja strategii organizacji i części obejmującej strategię bezpieczeństwa.
                                 Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji
13.00-13.30   Przerwa

13.30-14.45   I dentyfikowanie wymagań standardów tj. przepisy prawne, normy, wytyczne
                   Co jest potrzebne aby potwierdzić, że wdrożyliśmy wszystkie wymagania?
                                Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji
od 14.45         - Podsumowanie
                     - Dyskusja, wymiana doświadczeń
                                Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych

Prowadzący - Grzegorz Krzemiński - prezes zarządu Instytutu Bezpieczeństwa Informacji, jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w Polsce.
Auditor z doświadczeniem datowanym od 2000 roku.
Prowadził wdrożenia w największych krajowych grupach kapitałowych i ich obiektach, krajowych oddziałach międzynarodowych korporacji o zasięgu europejskim i globalnym, firmach i organizacjach administracji rządowej i samorządowej oraz administracji publicznej.
Jest doświadczonym managerem w organizacjach dostarczających bezpieczeństwo, jak również security managerem, realizującym zadania zarządzania bezpieczeństwem, w tym personelem bezpieczeństwa. systemy zarządzania wiedzą etc.

Odpłatność za udział:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 – 2 os - bezpłatnie
2) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 2 osób, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB – 50,00 zł netto/ osoba
3) Członkowie Klubu POLLAB – 99,00zł netto/osoba
4) osoby zewnętrzne z organizacji publicznych nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB – 199,00 netto/osoba

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 13.02.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).