Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSÓW/UDZIELANIE PATRONATÓW » 2018 » 19-10.09.2018 - „Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa”, Katowice

Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

Forum Safety First - Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

które odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Katowicach.

(MCK w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice)


Patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin.

Patronat merytoryczny nad Forum objął Klub POLSKIE FORUM ISO 9000.

Cel Forum:
przedstawienie wyników badań, dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje nt. Forum oraz karta uczestnictwa znajdują się na stronie: http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/forum-safety-first-aktywne-budowanie-kultury-bezpieczenstwa,2,2,17783,108,136

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!