Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 15.06.2015 szkolenie Komisji Pełnomocników: Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji, Warszawa, PKN

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu Komisji Pełnomocników na temat:              

Jak przygotować przedsiębiorstwo do spełnienia wymagań normy ISO 9001 wydanie 2015 – w zakresie tzw. kontekstu organizacji”?

które zaplanowane jest na dzień 15.06.2015 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 502.

 Harmonogram szkolenia:

10.00 – 10.15    Powitanie i wprowadzenie to tematyki, informacja dot. planów Komisji Pełnomocników - Marek Roszak, Przewodniczący Komisji Pełnomocników Klubu POLSKIE FORUM ISO ISO 9000

10.15 – 10.30    Charakterystyka wymagania dotyczącego kontekstu organizacji – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

10.30 – 11.30   Wykład –  „Nowa struktura norm z zakresu zarządzania – czy łatwiej będzie z rozumieć wymagania normy. Przez kontekst organizacji do jej zrozumienia.”   – Marek Roszak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska

11.30 – 12.00   Dyskusja – Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron - jaki mają wpływ na system  zarządzania? – moderator: Marek Roszak

12.00 – 13.00   Przerwa / Poczęstunek

13.00 – 14.00   Wykład – „Oczekiwania i możliwości jakie daje nowa norma ISO 9001 w zakresie integracji systemów zarządzania. Kontekst organizacji a integracja systemów.” –  Marek Rusek,   Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Katowicki Holding Węglowy SA

14.00 – 14.30   Dyskusja – Analiza szans i zagrożeń w zakresie działalności organizacji atutem w  zakresie integracji systemów zarządzania - moderator: Marek Rusek

14.30 – 15.00  Podsumowanie / Zakończenie szkolenia – Marek Roszak

Odpłatność za udział w spotkaniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 1 osoba bezpłatnie.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 50,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 60,00 zł netto/ osoba

3) Członkowie Klubu POLLAB , Członkowie Stowarzyszenia ISO 14000(z opłaconą składką członkowską za 2015 r.) – 99,00zł netto/osoba

4) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i ISO 1400  bez opłaconej składki członkowskiej za 2015 r. – 199,00 netto/osoba

Zainteresowanych, proszę o przesłanie zgłoszenia na adrespfiso@pfiso9000.plw terminie do 11.06.2015 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!