W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 14.04.2016 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000

XXVI Walne Zgromadzenie Członków Klubu PF ISO 9000

termin:  14.04.2016 r. we Wrocławiu, w Quality System – Hotel Wrocław ***, al. M. Kromera 16,  51-163 Wrocław

miejsce: Quality System – Hotel Wrocław ***, al. M. Kromera,  51-163 Wrocław

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyć będzie seminarium szkoleniowe Integracja systemów według nowych wymagań norm szansą na wzrost konkurencyjności”, które odbędzie się 15.04.2016 r. w godz. 9.00 – 13.00.

Tutaj:

- informacja o WZ_Klubu PF ISO 9000_14.04.2016.pdf (z porządkiem obrad i programem seminarium)

- karta _uczestnictwa XXVI WZ Klubu PF ISO 9000.doc

wszystkie informacje związane

z organizacją XXVI Walnego Zgromadzenia Członków Klubu PF ISO 9000 znajdują się na stronie internetowej:

www.seminarium.pfiso9000.pl/walne-zgromadzenie

na której MOŻNA DOKONAĆ REJESTRACJI elektronicznie,

poczytać o planowanych seminariach i szkoleniach w roku 2016
oraz zakupić publikacje Klubu.

Strona jest nowa, trwają ostatnie poprawki i stopniowo nanoszone są teksty, dlatego jeszcze nie wszystko się na niej znajduje.

Serdecznie prosimy o śledzenie zmian!

www.seminarium.pfiso9000.pl