W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » 14.01.2019 r. - spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących

2018-11-09 14:16

Szanowni Państwo

W imieniu Przewodniczącego Sekcji Jednostek Certyfikujących – Pana Witolda Pokory oraz Zarządu Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszam na spotkanie Sekcji Jednostek Certyfikujących, które odbędzie się w dniu 14.01.2019 r. w godzinach 11.00 – 15.00.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie:

  • współczesnych wyzwań dotyczących certyfikacji systemów zarządzania w Polsce, w tym możliwości współpracy między jednostkami;
  • jednorodności podejścia do oceny zgodności z wymaganiami norm dotyczących systemów zarządzania, w tym przenoszenia certyfikacji;
  • identyfikowania obszarów do doskonalenia, w tym niezgodności i obserwacji;
  • stanu normalizacji w zakresie systemów zarządzania w Polsce.


Proszę o informację zwrotną o możliwości uczestnictwa oraz ewentualne zgłoszenia innych tematów spotkania związanych z problematyką działalności certyfikacyjnej. E-mail pfiso@pfiso9000.pl