W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

STRONA GŁÓWNA » 14-15.10.2019 - Jubileusz 50-lecia pracy naukowo dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka; Zawiercie

2019-10-11 10:00

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na Jubileusz 50-lecia pracy naukowo – dydaktycznej Pana Profesora Stanisława Tkaczyka – Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Klubu PF ISO 9000.

Jubileusz Pana Profesora obchodzony jest w ramach Konferencji MATERIAL TECHNOLOGIES IN SILESIA’2019, która odbędzie się w dniach 13-16 października 2019 roku w Hotelu Villa Verde Congress & SPA w Zawierciu.

Dni konferencyjne bezpośrednio związane z Jubilatem: 14 i 15 października 2019 roku.

Link do strony konferencyjnej http://mts.polsl.pl/pl/.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami (formatka do pobrania na stronie konferencji) do 14.09.2019, przez stronę konferencji jw..

Jeszcze raz w imieniu organizatorów gorąco zapraszamy!