W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2017 » 10.03.2017 r. - Jubileuszowa Konferencja „W perspektywie Jakości”

 

6 grudnia 1991 r.
powstaje Klub POLSKIE FORUM ISO 9000
jako wynik spontanicznego działania przedstawicieli ponad 100 przedsiębiorstw,
instytutów badawczych, wyższych uczelni, a także grupy osób fizycznych

Szanowni Państwo, 

Niniejszy, mam zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić do udziału w

 

Jubileuszowej Konferencji „W perspektywie Jakości”,

 

która odbędzie się 10 marca 2017 r.w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju.

 

Na wstępie chcę podkreślić, iż uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie - bezpłatne, gdyż powinnością Klubu jest jak najszersze propagowanie idei jakości i zarządzania jakością.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
oraz MINISTERSTWO ROZWOJU, które jest współorganizatorem części konferencyjnej.

Jubileuszowe wydarzenie stanowi okazję spojrzenia w perspektywie 25 minionych lat na kreowanie zarządzania jakością w polskiej rzeczywistości oraz poszukiwania i planowania kierunków rozwoju organizacji w odniesieniu do tej problematyki.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Problemy Jakości” – miesięcznik naukowo – techniczny.

Zachęcam Członków Klubu do aktywnego włączenia się w obchody jubileuszu:

-      w dniu konferencji będzie możliwość wystawienia baneru Państwa organizacji - zachęcamy do tej formy wizualizacji Państwa obecności na konferencji,

-      istnieje możliwość przekazania (do dnia 03 marca 2017 roku), do sekretariatu Klubu materiałów promocyjnych dot. Państwa organizacji, które chcielibyście przekazać uczestnikom konferencji,

-      wszelkie przejawy Państwa życzliwości i chęci aktywnego zaangażowanie się w zaplanowane jubileuszowe obchody będą mile widziane, do Państwa dyspozycji pozostaje Sekretariat Klubu, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie (do sekretariatu Klubu) chęci włączenia się w organizację a także propozycji wsparcia tego jakże ważnego wydarzenia.

Niezmiernie miło będzie nam Państwa gościć podczas jubileuszu.

Potwierdzenia udziału prosimy przesyłać do dnia 28.02.2017 r na e-mail: jubileusz@pfiso9000.pl

PROGRAM:

09.30 – 10.30 – Rejestracja

10.30 –  Powitanie Gości

11.00 –  Otwarcie Konferencji

11.15 – Wystąpienia zaproszonych Gości

11.30 – „W perspektywie JAKOŚCI” – wygłoszenie referatów konferencyjnych

13.00 – Wręczenie okolicznościowych medali – Za zasługi w upowszechnianiu idei
             JAKOŚCI

13.40 – Część artystyczna                                                                                                                     

14.00 – Cocktail

 

Patronat honorowy:

     

Patronat medialny: