Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

STRONA GŁÓWNA » 09.03.2018 PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA A ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

2017-12-08 12:54

Szanowni Państwo,

Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych oraz Zarząd Klubu PF ISO 9000 serdecznie zaprasza na seminarium szkoleniowe

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA A ZAPEWNIENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w kontekście spełniania wymagań normy ISO 9001:2015
oraz standardów kontroli zarządczej

Termin i miejsce seminarium:

09 marca 2018 r.

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1 w Warszawie.

 

Agenda:

11.00

Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne. Omówienie programu

11.15

Przegląd zarządzania a zapewnienie o stanie kontroli zarządczej – wprowadzenie
w omawiane zagadnienia
(standard E.22, wymagania ISO 9001, wytyczne)

11.45

Przygotowanie przeglądu zarządzania – dane wejściowe i wyjściowe, przykłady, ćwiczenie (wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10, wytyczne m.in. ISO 9004)

13.00

Przerwa, Lunch

13.30

Przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – wykorzystanie informacji przygotowanych w systemie zarządzania (standard E.22)

14.00 - 15.00

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

Podczas seminarium szkoleniowego przewidziane są bloki tematyczne, składające się z prelekcji i ćwiczeń praktycznych, z możliwością czynnego uczestniczenia w dyskusji.

Szkolenie prowadzi mgr inż. Grażyna Żarlicka, specjalista z zakresu ujętej w programie tematyki. 

Koszty uczestnictwa: Karta uczestnictwa_09.03.doc

Koszt uczestnictwa obejmuje:

- udział w seminarium szkoleniowym,

- materiały seminaryjne,

- zaświadczenie potwierdzające podwyższenie kompetencji,

- lunch i przerwy kawowe,

- koszty organizacyjne.

Kartę uczestnictwa należy przesłać najlepiej do dnia 15 stycznia 2017 r.(Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: pfiso@pfiso9000.pl lub fax nr 22 842 54 21

 

Serdecznie zapraszamy!