Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

SEKCJE / KOMISJE KLUBU » Sekcja Jednostek Certyfikujących Systemy » 08.09.2017 - Spotkanie Członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu PF ISO 9000

Szanowni Państwo,

Członkowie Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000

W imieniu Pana Witolda Pokory - Przewodniczącego Sekcji, bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie Członków Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu PF ISO 9000, które zaplanowane jest w dniu 08.09.2017 r. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, budynek nr 135, 3 piętro, CCJ sala wykładowa.

Program:

11.00 – 12.00 Powitanie uczestników, indywidualne przedstawienie uczestników, omówienie programu spotkania.

12.00 – 13.00 Certyfikacja  systemów zarządzania w świetle wymagań ISO 9001:2015 (AQAP 2110:2016).

13.00 – 14.00 Nowe programy certyfikacji – obszary współpracy.

14.00 – 15.00 Dyskusja.

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu najpóźniej do dnia 05.09.2017 r. na adres pfiso@pfiso9000.pl