W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2015 » 05-11.09.2015 r - IV edycja seminarium Zarządzanie ryzykiem

Szanowni Państwo,

 

w imieniu organizatorów: Biura Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP oraz Klubu PF ISO 9000 serdecznie zapraszam na czwartą edycję

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

W tym roku tematem przewodnim będzie: Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania

Seminarium odbędzie się w dniach 05-11 września 2015r w Rzeszowie, hotelu „Hetman”

 

Informator z warunkami uczestnictwa znajduje się tutaj: Zarządzanie ryzykiem 4 komunikat 1 (2).pdf

 

Prowadzącym i moderatorem seminarium będzie znany z poprzednich edycji spotkań o tej tematyce Tomasz Gasiński – teoretyk i praktyk zarządzania ryzykiem. Przewidujemy również czas na nieskrępowaną dyskusję moderowaną i kuluarową.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!