Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017...........................Szkolenia i Seminaria 2017

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Częstochowie, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy.

Instytucje były reprezentowane przez: Marka Roszaka, Tadeusza Glazera ( Klub PF ISO 9000, Stowarzyszenie POLISOLAB), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (Stowarzyszenie PF ISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (Stowarzyszenie PF ISO 45000)

Celem porozumienia o współpracy jest doskonalenie kultury i metod zarządzania poprzez:

- podnoszenie świadomości społeczeństwa w szczegółności pracodawców i pracowników;

- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi,

- wspólpracę z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania,

- podejmowanie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarzadzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podejmowane przez strony wspólne inicjatywy i projekty wynikające z zaktesu porozumienia będa sygnowane pod wspólnym mianem: Polskie Forum Systemów Zarządzania. Prawo do jego używania mają wyłącznie Strony Pozrozumienia.

SEMINARIA SZKOLENIOWE » Seminaria 2016 » 04.11.2016 - warsztaty jednodniowe - Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania

Szanowni Państwo,

W imieniu Przewodniczącej Sekcji Organizacji Publicznych, Pani Grażyny Żarlickiej, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach:

„Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania – Identyfikacja ryzyka, Analiza ryzyka, Reakcja na ryzyko, Ciągłość działania

(standardy B. 7, 8, 9, C.12, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie zarządzania ryzykiem, wytyczne m.in. ISO 9004)”

które zaplanowane są na dzień 04.11.2016 r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, ul. Świętokrzyska 14, Warszawa, sala nr 501.

Szkolenie poprowadzi Członek Zarządu Klubu i Przewodnicząca Sekcji Organizacji Publicznych – Pani Grażyna Żarlicka, wykładowcą będzie Prezes Zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Krzemiński.

Lp.

Godz.

Temat

Prowadzący

  1. 1.        

11.00

Otwarcie spotkania

Sprawy organizacyjne. Omówienie programu warsztatów

Grażyna Żarlicka

  1. 2.        

11.15

Zarządzanie ryzykiem – od czego zacząć

Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

(standardy B. 7, 8, 9, wytyczne m.in. ISO 9004)

Grzegorz Krzemiński

  1. 3.        

11.45

Zarządzanie ryzykiem w procesach, przykłady, ćwiczenie

(standardy B. 7, 8, 9, wymaganie PN-EN ISO 9001:2015-10, wytyczne m.in. ISO 9004)

Grzegorz Krzemiński

  1. 4.        

13.00

Lunch

 

  1. 5.        

13.30

Ciągłość działania

(standard C.12)

Grzegorz Krzemiński

  1. 6.        

14.45

- Podsumowanie

- Dyskusja, wymiana doświadczeń

Grażyna Żarlicka

Odpłatność za udział w szkoleniu:

1) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 1 osoba ma zapewniony bezpłatny udział w dowolnych 2-ch szkoleniach w 2016 r.

2) Członkowie Stowarzyszenia POLISOLAB (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 50,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

3) Członkowie rzeczywiści Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 powyżej 1 osoby, Członkowie wspierający Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 (z opłaconą składką członkowską za 2016r.) – 60,00 zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

4) Członkowie Klubu POLLAB, Członkowie Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 (z opłaconą składką członkowską za 2016 r.) – 99,00zł netto/1 osoba, za każde szkolenie.

5) osoby zewnętrzne z organizacji nie będących członkami Klubów PF ISO 9000 lub POLLAB, członkowie Klubów PF ISO 9000 i POLLAB, Stowarzyszenia POLISOLAB i Stowarzyszenia Klub POLSKIE FORUM ISO 14000 bez opłaconej składki członkowskiej za 2016 r. – 199,00 netto/1 osoba, za każde szkolenie.

Proszę o potwierdzenie Państwa udziału w szkoleniu e-mailem na adres pfiso@pfiso9000.pl najlepiej w terminie do 28.10.2016 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Za udział w szkoleniu będzie wystawione zaświadczenie!

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!! W najbliższym czasie zostanie wyznaczony kolejny termin